Det er afgørende for de unge, at de kan mærke, at der er faste rammer omkring dem. De skal lære selv at strukturere deres hverdag, holde dagens tider og gennemføre daglige pligter.

Hverdagen er derfor bygget op omkring en række faste tidspunkter og rutiner.

Da vi bor i en by, tæt ved fjord og strand, er der rig mulighed for en aktiv fritid, af såvel sportslige, musiske og kulturelle aktiviteter.

Vi forsøger at motivere vores unge til at have et sundt, aktivt fritidsliv. Vi lægger vægt på at de unge deltager i mindst en fritidsaktivitet.

Målet er dels en sund fritidsinteresse med et foreningsliv, dels muligheden for at møde andre unge.

Vi mener det er vigtigt at de unge får mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter og finder det de er bedst til og finder glæde i.

Vi tager gerne forældre rollen i forhold til kørsel og følger dem fra sidelinjen.

Vi lægger ligeledes vægt på at de unge får forskellige oplevelser i fritiden og deltager derfor ofte i forskellige arrangementer eksempelvis

De unge får ved indskrivningen mulighed for at låne en cykel, som de så til gengæld selv skal holde. Cyklen giver de unge frihed til at transportere sig selv rundt til fritidsaktiviteter, venner osv.

På Take Care har vi en stor hal med mål, der bruges flittigt. Vi har et multirum med storskærm, Playstation, Wii, bordfodbold og pool. Vi har også en garage, hvor der ”makkes” med cykler og scootere.