Take Care tilbyder et ekstraordineret behandlingstilbud, hvor vi varetager den anbragte, indtil vi i samarbejde med anbringende kommune har fundet en anbringelse, der matcher den unges behov. En akutanbringelsesperiode strækker sig fra 2 uger – 6 uger.

Anbringende myndighed betaler kun for de dage, vi varetager den anbragte. I samarbejde med den anbringende kommune udarbejdes der en akuthandleplan. Priserne starter på 3.250,- pr. dag.

De første 7-14 dage foregår i et individuelt forløb i f.eks. sommerhus eller ekstern lejlighed. Akutperioden skal give ro i sindet på den unge, der giver mulighed for at tænke, reflektere og bearbejde sin situation sammen med en eller flere professionelle omsorgsgiver. Det er utrolig vigtigt at den unge kan få lov til at være sig selv og åbne op for sig selv.

Efter at den unge føler sig tilpas og begynder at mærke den omsorg som den voksne giver, begynder fasen hvor at vi skal få den unge til at føle sig hjemme på Take Care. Det vil være sådan i starten at den unge kommer på opholdsstedet i nogle timer, dage og efterfølgende et længere ophold.

Pædagogen vil være kontaktperson og udarbejde en fremtidig handleplan sammen med forældre, socialrådgiver, kontaktperson og m.m.