Efter aftale og godkendelse af Socialtilsynet Øst modtager Take Care op til 12 beboere i alderen 10-23 år på indskrivningstidspunktet fordelt på 2 afdelinger.

Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder, der kan medføre kriminalitet og vold. Endvidere er de unge ofte præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden til følge. En fælles baggrund er endvidere kaotiske og mislykkede skoleforløb ofte med konkluderende prædikat som uunderviselige.

Det er kendetegnende, at de unge ikke har kunnet profitere af det almindelige behandlingssystem, og mange af de unge er rubriceret som uanbringelige.

  • Unge der har svært ved at tilpasse sig eller indgå i det hjemlige miljø og i det sociale liv
  • Unge der har været udsat for omsorgssvigt og misbrug, - fysisk/psykisk vold eller andre sociale/psykiske problematikker i eller uden for familien
  • Unge som har svært ved at følge med i undervisning, har svingende koncentration og svært ved at etablere/fastholde sociale kontakter
  • Unge som har eller har haft en kriminel løbebane
  • Unge på ungdomssanktion
  • Flygtninge som har svært ved at rummes af instutitioner
  • Kriminelle drenge og piger med forskellige baggrund
  • Unge som hvis der gøres en indsats her og nu, kan undgå at ende i fængsel
  • Unge som er begyndt at snuse lidt til kriminalitet, f.eks. bandemiljøet
  • Elever som har hoppet rundt i uddannelsessystemet, som har været på forskellige skoler, hvor de har udvist en tilpassende adfærd f.eks. vold.