• At indsatsen i forhold til den unge bliver koordineret med alle implicerede parter, herunder familien, forvaltningen, skolen og øvrige berøringsflader.
  • At skabe kontinuitet, trygge og forudsigelige rammer på opholdsstedet.
  • At opnå stabilitet i de unges relationer i forhold til voksne, forældre og andre unge på og udenfor opholdsstedet.
  • At skabe basis for, at de unge kan orientere sig på ny og gøre nye tiltag i deres liv og komme væk fra "den dårlige/kriminelle adfærd".
  • At støtte de unge i forhold til de ønsker og drømme de har for deres liv og give dem sammenhæng og plads til læring af bedre sociale færdigheder samt at kunne forberede dem til et meningsfuldt liv, som de kan håndtere.

Vi vil udvikle os til at være det faste holdepunkt i tilværelsen for de anbragte unge – noget som deres familier ikke har formået at blive.

Vi vil være de anbringende myndigheders foretrukne partner, når andre giver op.

Vi vil være en tryg og værdsat arbejdsplads, der er udfordrende i opgaverne, rummelig i fællesskabet og utvetydig i sit sammenhold.