Medarbejdergruppen på Take Care er, bevidst, meget bredt sammensat, hvad angår køn, alder, etnicitet og faglig baggrund. Der er i udvælgelsen af samtlige medarbejdere, lagt vægt på de personlige og faglige egenskaber og kompetencer, herunder en udstråling af positivitet, ro og stabilitet.

At arbejde på Take Care forudsætter et personligt overskud og evne til at kunne holde hovedet koldt i pressede situationer, samt agere den menneskelige mur for vores børn og unge. Ligeledes kræves der evner til, at samarbejde og optræde loyalt i forhold til de fælles retningslinjer og beslutninger, der træffes i medarbejdergruppen.

Medarbejderne på Take Care brænder for sagen og villige til at arbejde på utraditionelle vilkår og træde til, når der er behov for det.
Målet er at skabe kontinuitet i arbejdet og minimere antallet af voksne, som de unge skal forholde sig til.