Skolen

Skolens mål er at give eleverne de faglige og sociale kompetencer, som er nødvendige for, at de kan begå sig i verden uden for Take Care. Det handler om at få gjort eleverne parate til at tage en uddannelse og på den måde kunne forsørge sig selv som voksne. På Take Care Skole vægter vi fagene dansk, matematik og engelsk som de vigtigste. Det er skolens målsætning, at enhver elev skal nå så langt, som det er muligt i forhold til egne forudsætninger og muligheder. Undervisningen på skolen opfylder Folkeskoleloven og er i tråd med De Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder. Eleverne har mulighed for at afslutte deres niende skoleår med at tage Folkeskolens Afgangsprøve (FSA). Der vil være mulighed for at tage FSA på særlige vilkår samt mulighed for at tage FSA i enkelte fag.

Målgruppe

Skolens målgruppe er elever fra 11-18 år, der har sociale og følelsesmæssige problemer, og som følge heraf oftest ikke er fagligt alderssvarende. Eleverne kan karakteriseres ud fra flere af følgende problemstillinger:

  • Adfærdsvanskeligheder
  • Lavt selvværd
  • Sociale problemer
  • Familiære problemer
  • Ikke alderssvarende niveau i skolen
  • Emotionelle vanskeligheder
  • Koncentrationsvanskeligheder
  • Svag impulskontrol

Der ses ofte en sammenhæng mellem disse vanskeligheder.

Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges i den interne skole enten som enkeltmandsundervisning eller som undervisning i små grupper.
Afsættet for undervisningen på skolen er elevens forudsætninger, ressourcer, kompetencer, interesser og mål.

Omdrejningspunktet på vores skole

Omdrejningspunktet for skolens hverdag er, at det, der foregår i skolen, er meningsfyldt.
En tydelig sammenhæng mellem det faglige indhold i undervisningen og børnenes liv i øvrigt gør skolen særlig meningsfuld, og vægtes derfor højt.

Underviserne

Nærværende, forpligtede voksne, som lytter til eleverne, og tager deres håb og ønsker for fremtiden alvorligt, og som samtidig er vedholdende i bestræbelserne på at motivere eleverne til læring, er en forudsætning for at undervisningen lykkes. En tydelig og klar kommunikation med eleverne skaber forudsigelighed i en fleksibel hverdag hvor meningsfyldt læring er i fokus.