• Vi tror på, at hvert enkelt af de unge er et unikt menneske, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse og opdragelse, der er afgørende for personlig udfoldelse og udvikling
  • Vi mener, at hvert ung har ret til kontinuitet og stabilitet i sit liv, da dette er afgørende for et værdigt og trygt liv
  • Vi lægger vægt på, at demokrati og medbestemmelse er en integreret del af dagligdagen
  • Vi lægger vægt på at styrke de unges selvværd som baggrund for såvel emotionel, social og faglig udvikling.